‘…dan moatst De Harmonie sponsorje, of in iepenloftspul…’


Arjen Agema (PR) reageert op in earder pleatst artikel oer fuotbalstipers ien de LC webeditie fan 19/03/2013.

Lês syn reaksje in it artikel: Voetbalsponsors

Share :
Related Posts

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: