Ekstra foarstelling op 21 juny!


Ekstra foarstelling

Krekt waarme broadsjes, dy kaarten foar Iepenloftspul De Suvering.. D’r binne noch kaarten foar jûn (18 juny) en woansdei (22 juny).. Mar ek foar de EKSTRA foarstelling op tiisdei 21 juny! Noch 3 mooglike data om kaartsjes foar te bestellen!

Net warme broodjes, die kaarten voor Iepenloftspul De Suvering… Er zijn nog kaarten voor vanavond (18 juni) en woensdag (22 juni)… Maar ook voor de EXTRA voorstelling op dinsdag 21 juni! Nog 3 mogelijke data om kaarten voor te bestellen!

Share :
Related Posts

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: