1993 Seks, Fampiers en Fergrutglêzen

Yn Portobello Road wurdt in moard pleegd. It slachtoffer hat gatsjes yn'e nekke. Dêr bliuwt it net by. Der folgje noch twa moarden. It bekende speurdersduo Holmes en Watson hat der in hûd fol wurk oan om de moarden op te lossen.

Klik op de foto foar it hiele album.