Sinds 1989

Stichting Iepenloftspul Wergea

Het Wergeaster iepenloftspul behoort inmiddels tot een van Frieslands tradities: in 2013 staat het voor de tiende keer op het programma. Sinds 1989 wordt er eens in de twee jaar gezorgd voor een unieke combinatie van toneel, muziek, zang en dans op locatie in de open lucht. Een overzicht van alle gespeelde voorstellingen kunt u hiernaast vinden.

Ontstaan Iepenloftspul Wergea

In 1989 kwamen de Wergeaster vrienden John Bamboe (†) en Jan Tysma op het wilde idee om eens een openluchtspel in Wergea te organiseren.

Waarom ook niet? Ze riepen nog een aantal dorpsgenoten bij elkaar en gezamenlijk zorgde die commissie voor Buorkjende Bisten, het eerste Wergeaster openluchtspel. Dat werd een succes en zoiets verplicht tot nog eens opnieuw een openluchtspel. Van het één komt het ander, en zo ontstond de vaste traditie van een tweejaarlijkse activiteit.

Iepenloftspul Wergea als organisatie

Frysland kent een rijke verscheidenheid aan openluchtspelen. Het openluchtspel Wergea wil bekend staan als een Fries openluchtspel dat voortdurend heel wat nieuws brengt. Het liefst een stuk wat het Friese publiek noch niet eerder gezien heeft.

Iepenloftspul in eigen productie

Anders dan alle andere Friese openluchtspelen is dat het Wergeaster openluchtspel altijd een volledig eigen productie is, georganiseerd en gespeeld door (oud) inwoners van het dorp. In totaal zijn er altijd meer dan 100 Wergeasters actief om er weer wat moois van te maken.

Muziek is een essentieel onderdeel

Een opvallend kenmerk van het Wergeaster openluchtspel is de muziek. Elke keer maakt (pop)muziek een integraal deel uit van het toneelgebeuren. Een speciale gelegenheidsband zorgt daarvoor.