Buorkjende Bisten is gebaseerd op de toneelbewerking van George Orwell zijn “Animal Farm”. Met dit politiekgetinte naoorlogse verhaal beschrijft Orwell hoe een getiranniseerde gemeenschap in opstand komt. De maatschappij bestaat uit beesten en een boer is de tiran.

Klik op de foto voor het hele album.