De Suvering

Kaarten bestellen

Ful hjir jo gegevens yn om kaarten foar de foarstelling te reservearjen.

E-mail (ferplicht)

Namme (ferplicht)

Achternamme (ferplicht)

Plaknamme

Foar welke datum wolle jo kaarten reservearre?

Hoefolle kaarten wolle jo bestelle?

Arrenzjemint

Kieze jo foar VIP? Dit moatte jo witte:
- VIP arrenzjemint is ynklusyf kofje/tee foarôf en in hapke en drankje yn it skoft.
- It arrenzjemint moat minimaal 24 oeren fan tefoaren reservearre wurde.

Klik op 'stjoer op' om te reservearje.